Stenungsunds kommunvapen

Akuta nummer

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp.

SOS Alarm

112 - Nödnummer SOS

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från exempelvis polis, ambulans, räddningstjänst/brandkår ring 112. Berätta vad som har hänt, var det har hänt och från vilket telefonnummer du ringer. Du kan ringa 112 dygnet runt.

113 13 - Information vid olyckor och kriser

113 13 är ett informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

SOS Alarms hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 Vårdguiden - Sjukvårdsrådgivning

1177 är ett telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.
Om någon är akut svårt sjuk - ring alltid 112 till SOS-Alarm!

Vårdguidens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Anmälan om barn som far illa

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta Socialtjänsten och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev. I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym men tänk på att då inte uppge ditt namn. Du blir inte anonym om du skickar e-post.

Telefon dagtid: 0303-73 81 33, 0303-73 87 77
Telefon kvällar, nätter och helger: 031-365 87 00

Mer information: Misstanke om barn som far illa


Barnens hjälptelefon (BRIS)

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen. BRIS har också en chattfunktion.

Telefon: 116 111

BRIS hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


BRIS hjälptelefon för vuxna - om barn

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn och unga upp till 18 år.

BRIS vuxentelefon: 077-150 50 50

BRIS hemsida - Stöd för vuxnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Till Brottsofferjouren kan man ringa om man vill få stöd och information, du kan vara anonym.

Telefon: 0200-21 20 19

Brottsofferjourens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Djursjukhuset Blå Stjärnan

Blå Stjärnans djursjukhus är västra Sveriges regiondjursjukhus.

Telefon dagtid, vardagar: 031-65 35 00

Jourtelefon vid akuta fall: 031-35 35 35

Blå Stjärnans hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Giftinformationscentralen

Giftinformationcentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt.

Telefon när det är akut: 112 (begär giftinformation)

Telefon när det är mindre akut, dagtid: 08-33 12 31

Giftinformationscentralens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kungälvs sjukhus

Telefon: 0303-980 00

Kungälvs sjukhus hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kvinnojouren i Stenungsund

Är du utsatt för våld eller hot om våld av din partner? Behöver du någon att tala med? På Kvinnojouren möter du enbart kvinnlig personal och ideella jourkvinnor som kan ge dig råd och stöd. Du får vara anonym och blir inte registrerad hos någon myndighet.

Telefon: 0303-846 79

Kvinnojouren i Stenungsunds hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som är utsatts för hot och våld. Du som är vän eller anhörig är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett vart du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Läkemedelsupplysningen

Till Läkemedelsupplysningen (LMU) kan du ringa och ställa generella frågor om dina mediciner.

Telefon: 0771-46 70 10

Mer information om läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nationella hjälplinjen

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation. I ett samtal med hjälplinjen kan du få hjälpa med att sortera tankar och känslor.

Telefon: 020-22 00 60

Nationella hjälplinjens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Närhälsan Stenungsund (Vårdcentral)

Telefon vårdcentral Stenungsund: 010-473 32 20
Telefon jourcentral: 010-473 32 78
Telefon Stora höga vårdcentral: 010-473 35 00

Se hemsida för öppettider:

Närhälsan Stenungsunds hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Närhälsan Stenungsunds jourcentralen hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Närhälsan Stora Högas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Capio Läkarhus (Vårdcentral)

Telefon: 0303-37 38 00

Se hemsida för öppettider:

Backa Läkarhusgruppens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Polisen

Telefon: 114 14

Polisens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


POSOM - Kris- och beredskapsgrupp

Kris-/beredskapsgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer (förkortad POSOM). POSOM leds av sektorchef för Sektor Socialtjänst.

Telefon: 0303-73 81 52

Mer information om POSOM


Psykiatrisk akutmottagning 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till sjukvårdsrådgivningen för att få råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs. 

Telefon: 1177

Vårdguidens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Räddningstjänsten

Telefon (i icke brådskande ärenden): 010-471 44 00

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats


Röda Korset - Jourhavande kompis chattjour

Chattjouren Jourhavande Kompis vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst.

Jourhavande Kompis hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Röda Korsets telefonjour

Behöver du någon att prata med för att du känner dig ledsen, orolig eller upplever att du tappat fotfästet i livet då kan du ringa Röda Korsets telefonjour.

Telefon: 0771-900 800

Röda Korsets hemsidalänk till annan webbplats


Sjöräddningen

Telefon: 031-761 42 77

Sjöräddningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Socialjour

Stenungsunds kommun har ett avtal med Göteborgs socialjour. Det innebär att om man behöver hjälp av sociala myndigheter utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger) kan man vända sig till Göteborgs socialjour.

Telefon: 031-365 87 00

Göteborgs socialjourlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Socialtjänsten, Stenungsunds kommun

Telefon: 0303-73 81 33, 0303-73 87 77
Telefon kvällar, nätter och helger: Socialjouren 031-365 87 00


UMO - din ungdomsmottagning på nätet

UMOs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad av 2020-01-31