Stenungsunds kommunvapen

Aktiviteter, verksamheter för äldre

I Stenungsunds kommun finns dagverksamhet för äldre. Du kan läsa mer om dessa verksamheter i texten nedan. För att ansöka om bistånd i form av dagverksamhet, kontakta kommunens Biståndsenhet via kommunens växel telefon 0303-73 00 00.

Dagverksamhet med inriktning omsorg

Dagverksamheten riktar sig till äldre och funktionsnedsatta med behov av stöd, kontakt och social gemenskap. För att få komma till dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut, för att ansöka om bistånd kontaktas kommunens Biståndsenhet via kommunens växel telefon 0303-73 00 00.

Målsättningen med vår verksamhet är att bevara och stimulera brukarnas intressen, få en trevlig och meningsfull vardag i gemenskap och trygghet med andra.

I verksamheten ingår:
Kulturaktiviteter
Gymnastik
Musik och sång

Dagverksamhet med inriktning demens

Dagverksamheten för personer med demens är en verksamhet för människor som börjar bli glömska och som behöver stöd i sin vardag. För att komma till dagverksamheten krävs ett biståndsbeslut, för att ansöka om bistånd kontaktas kommunens Biståndsenhet via kommunens växel telefon 0303-73 00 00.

Målsättningen med vår verksamhet är att bevara och stimulera brukarnas intressen, få en trevlig och meningsfull vardag i gemenskap och trygghet med andra. Vi umgås och gör saker tillsammans, var och en efter sin förmåga. Vi hjälps åt med disk, matlagning, bakning och dukning. Vi rensar i trädgården, åker på utflykter med mera. Diskussioner, sång och musik upptar en stor del av dagen.  

Vi vill gärna har en bakgrundshistoria om våra brukare samt telefonnummer till anhöriga i samband med att brukaren börjar hos oss. Brukaren kan komma till oss en eller flera dagar i veckan.

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Enhetschef Dagverksamheterna

Ann Brattberg
Telefon: 0303-73 27 11
ann.brattberg@stenungsund.se

Dagverksamhet

Telefon 0303-73 87 61

Senast uppdaterad 2018-06-25