Stenungsunds kommunvapen

Vilket stöd kan man få?

På denna sida har vi samlat kort information om de stöd Vård Omsorg erbjuder. För att ansöka om stöd kontakta kommunens Biståndsenhet via
kommunens växel telefon 0303-73 00 00.  

Hemtjänst

Arbetet med brukare i Stenungsunds kommun skall utgå från det ordinära boendet. Med den enskildes livssituation som utgångspunkt erbjuds individuellt anpassad hemtjänst. Viktiga basfunktioner är en väl fungerande daglig livsföring, med möjligheter till gemenskap och meningsfull sysselsättning. Exempel på insatser är stöd i hemmet, personlig omvårdnad, rehabilitering, trygghetstelefon, dagverksamhet, korttidsenhet med korttidsplatser, vård i livets slutskede och stöd till anhöriga.

Läs mer om ovanstående  

Hemsjukvård och Rehabilitering

Du har möjlighet att få hjälp med sjukvård och rehabilitering i hemmet när du har en diagnos och/eller ett funktionshinder som innebär att du har stora svårigheter att ta dig till primärvårdens mottagningar. Hemsjukvården och den kommunala rehabiliteringen ingår i kommunal hälso- och sjukvård som skall erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård på lika villkor oavsett var man bor. Ansvaret omfattar alla åldrar.

Läs mer om Hemsjukvård

Läs mer om Rehabilitering och Hjälpmedelsförsörjning

Särskilt boende

Personer med behov av mycket omvårdnad som har svårighet att klara av boende i egen bostad med hemtjänstinsatser, har möjlighet att få en bostad i ett särskilt boende. I boendet finns tillgång till kompetent personal som kan ge god vård, omsorg och rehabilitering efter individens behov. Det finns även möjlighet till meningsfull sysselsättning och god livskvalitet.

Läs mer om Särskilt boende

Vad kostar det?

Avgiften för insatserna varierar, dels beroende på din inkomst och dels beroende på insats.

Läs broschyr om avgifter Vård OmsorgPDF

Hur gör jag för att ansöka?

Kontakta Biståndsenheten via kommunens växel på telefon 0303-73 00 00.

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina behov och önskemål. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en biståndshandläggare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut. Mer information om hur man överklagar ett beslut finner du längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Avgiftshandläggare

Annika Alexandersson
0303-73 81 37
annika.alexandersson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-10-30