Stenungsunds kommunvapen

Aktuella avgifter

Avgifterna gäller från och med den 1 februari 2020 förutom avgiften för förbrukningsartiklar samt hyra för de som bor på särskilt boende som gäller från och med den 1 januari 2020.

Hemtjänstavgift

Nivå

Insats

Avgift

1

Insats upp till tre timmar per månad

Timavgift 331 kronor/timma

2

Enbart serviceinsatser

1 068 kronor/månad

3

Service och omsorg på vardagar (ej nätter)

1 602 kronor/månad

4

Service och omsorg inklusive kvällar, helger och nätter

Maxtaxa 2 125 kronor/månad

Matkostnad

3 759 kronor/månad

Avlösning

Avlösning är kostnadsfri upp till fem timmar per vecka.

Trygghetslarm

Avgiften är 240 kronor per månad

Korttidsvistelse

196 kronor/dygn (kost 125 kronor + omsorg 71 kronor).
Maxavgift (maxtaxa) för omsorg är 2 089 kronor/månad.

Dagverksamhet Vård Omsorg

Kost, Kringlan

31 kronor/dag för halvdag


62 kronor/dag för heldagKost, Slupen

31 kronor/dag för halvdag


62 kronor/dag för heldag

Verksamhetsresor - tur och retur


1 - 4 resor/månad

267,50 kronor/månad

5 eller fler resor/månad

535 kronor/månad

Hemsjukvård

Avgiften är 250 kronor/månad.

Engångsavgift för rollator och rullstol

Rollator

150 kronor

Rullstol

250 kronor


Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-02-26