Stenungsunds kommunvapen

Dödsboanmälan

När en person avlider ska normalt bouppteckning göras efter den avlidne. Detta kan de anhöriga göra själva eller få hjälp av begravningsbyrå eller bank. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av dödsboanmälan.

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan kan göras är att...

  • det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald
  • den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen
  • det inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet i Sverige eller utlandet

Tillgångarna skall vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Bistånd söker dödsboet hos Stöd och försörjningsenheten.

Om du vill ha hjälp med dödsboanmälan, se kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Länk till Efterlevandeguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-25