Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Blåsippa, vitsippa och kotte

Stöd till föräldrar med placerade barn

Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? Under 2019-2021 deltar Stenungsund i ett forskningsprojekt med fokus på de här frågorna.

Projekt för att kunna stötta bättre

Att få sitt barn omhändertaget av sociala myndigheter är en särskild situation med många känslor inblandade. Forskning och stöd har hittills koncentrerats till barnen och familjehemsföräldrarna medan de biologiska föräldrarna ofta tappats bort. Projektet "Förälder på avstånd" syftar till att skapa ett bra underlag för att ändra på detta så att kommuner och andra aktörer ska kunna ge ett bättre stöd till de biologiska föräldrarna.

Projektet drivs av Göteborgsregionen

Projektet drivs av Göteborgsregionen FoU i Väst i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoUrum för social välfärd, Region Jönköpings län. Projektet finansieras av forskningsrådet Forte.

Om projektet på Göteborgsregionens hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad