Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra eller lever i partnerskap måste faderskapet respektive föräldraskapet formellt fastställas.

För samkönade föräldrar måste föräldraskapet fastställas även om föräldrarna är gifta med varandra. Innan faderskapet/föräldraskapet är fastställt har barnet inte några juridiska rättigheter i förhållande till den andra föräldern. Om barnet ska bära den andre förälderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet/föräldraskapet är fastställt. Det är därför viktigt att faderskapet/föräldraskapet fastställs så tidigt som möjligt. Utredningen kan påbörjas före barnets födelse.

Vill ni påbörja utredningen innan barnet är fött kan ni ringa och beställa tid. Efter att barnet är fött kontaktar Familjerätten modern när meddelande inkommit från Skatteverket.

I samband med bekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Kontakt

Stenungsund:

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Besök och telefon

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Orust:

Ulrika Molldén-Öhman
0304-33 41 32

Senast uppdaterad