Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Familjerådgivning

Vi på Familjerådgivningen erbjuder tre olika mottagningar, du kan läsa mer om Familjerådgivningen på denna sida eller klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om våra två Krismottagningar.

Krismottagning för kvinnor
Krismottagning för män

Välkommen till Familjerådgivningen!

Familjerådgivningen är en lagstadgad rättighet för varje kommuninvånare och har som mål att bidra till goda familjerelationer. Familjerådgivningen har parbehandling som specialitet och erbjuder kvalificerad samtalsbehandling vid svårigheter i den nära relationen, som en möjlighet att förbättra och reparera förhållandet. Vid en eventuell separation kan Familjerådgivningen medverka till att stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn.

Familjerådgivningen har barnets behov i fokus i sitt arbete.

Alla par kan någon gång få problem i sin relation. Ett förhållande genomgår många förändringar och i alla olika livsfaser ställs paret inför prövningar i relationen, där man kan behöva professionell hjälp för att kunna kommunicera och samarbeta.

I ett parförhållande kan man också möta yttre påfrestningar som arbetslöshet, sjukdom eller kriser i relation till andra närstående. Ofrivillig barnlöshet kan utgöra en svårighet.

Familjerådgivningen vänder sig också till par av samma kön.

Förtur till Familjerådgivningen

Par med barn under tre år och par som väntar barn, erbjuds förtur till mottagningen. Förtur gäller även vid akut kris och när relationen brutit samman på grund av våld.

Våld är allt användande av eller hot om fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan.

Personal och lokaler

Vi som arbetar på Familjerådgivningen har grundutbildning som socionom eller psykolog med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet. Verksamheten omgärdas av sträng sekretess och mottagningen finns därför i separata lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande kan man vara anonym.

Familjerådgivningen har även som uppgift att informera och förmedla kunskap om samlevnad, livskriser och relationsproblem. Målsättningen med utåtriktat arbete är att nå människor i ett tidigt skede, som led i kommunens folkhälsoarbete.

Vem kan söka familjerådgivning?

Alla som bor i kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust är välkomna att kontakta oss. Det räcker att en i paret bor i någon av dessa kommuner.

Kostnad

För Stenungsund, Tjörn och Orust gäller en avgift för familjerådgivning på 200 kr/samtal. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Kontakt

Familjerådgivningen är en samverkan mellan de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust med placering i Stenungsund.

Familjerådgivningen, Gärdesvägen 12 Stenungsund, telefon 0303-73 90 00.

Kontakt

Familjerådgivningen
Gärdesvägen 12
STENUNGSUND
0303-73 90 00

Senast uppdaterad 2020-06-02