Samarbetssamtal

Syftet med samarbetssamtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Kan man nå detta mål har man åstadkommit något mycket viktigt för sina barn. Om föräldrarna så önskar kan samarbetssamtalen leda till juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Samarbetssamtal kan komma till stånd på två olika sätt: Föräldrar kan på eget initiativ vända sig till Familjerätten i den kommun barnet är folkbokfört för samarbetssamtal. Frivilliga samarbetssamtal dokumenteras inte. Domstol kan i samband med familjerättslig tvist besluta om samarbetssamtal. Efter att samtalen avslutats redovisar familjerättssocionom resultatet av samtalen till tingsrätten.

Kontakt

Familjerätt

Anna Malm
0303-73 80 39
anna.malm@orust.se

Anna Ekman
0303-73 51 06
anna.ekman@stenungsund.se

Magnus Pilback
0303-73 25 84
magnus.pilback@stenungsund.se

Helene Gustafsson
0303-73 81 87 
helene.gustafsson2@stenungsund.se

Senast uppdaterad