Barn med förstoringsglas

Föräldrarådgivning och kurser

Som blivande förälder eller för dig som vill utvecklas i din föräldraroll erbjuder vi kurser och rådgivning av olika slag.

Föräldrarådgivning

Som blivande förälder och förälder kan frågorna vara många och det kan då vara skönt att få prata med någon. Hos oss kan du som förälder få information, eller råd och stöd i ditt föräldraskap.

Du kan också kontakta Familjecentralen Hasselkärnans föräldrarådgivare, Johanna, om du vill ha mer information om vilket stöd som finns.

Telefon 0303-73 80 34

E-post: johanna.soderlund@stenungsund.se

Föräldrarådgivning

BIFF – Barn i Föräldrars fokus

Biff är en utbildning för vuxna som upplever problem med samarbete efter en separation. Träffarna ger dig som förälder både kunskap och möjlighet att utveckla egna redskap som kan leda till att situationen blir mer lätthanterlig och begriplig för ditt barn. Under tre träffar möter du föräldrar som ges möjlighet att dela sina erfarenheter och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid en separation och hur konflikter mellan föräldrar påverkar barnet. Gruppen utgår från ett tydligt barnperspektiv med barns rättigheter i fokus.

Utbildningen är förlagd kvällstid, vid tre tillfällen, cirka två timmar per gång. Att delta är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Datum: Nya datum kommer inom kort

Plats: Pelikanen, Kyrkvägen 7A i Stenungsund

Anmäl er till Camilla på e-post camilla.carbe@stenungsund.se eller Sofia på e-post sofia.krantz@svenskakyrkan.se

Förälder till tonåring i Stenungsund?

Att vara tonårsförälder kan vara både spännande och utmanande. Syftet med ABC-tonår är att stärka relationen mellan förälder och tonåring. Som förälder är du den viktigaste personen i tonåringens liv.

Kursen i ABC- tonår startar i vår. Vi träffas i grupp vid fyra tillfällen klockan 17.30-20.00. Det är viktigt att du kan komma på alla fyra träffarna.

Datum: 7 februari, 21 februari, 7 mars och 21 mars.

Anmäl dig senast 26 januari 2023.

Plats: Andra våningen på Jullen 4, (ovanför Närhälsan) i Familjebehandlarnas och SKIFOS lokaler.

Tid: Klockan 17.30-20.00.

Anmälan till:

Marita Olsson telefon: 076-1400852 eller e-post: marita.l.olsson@steungsund.se

Victoria Hansen telefon: 0738-520216 eller e-post: victoria.hansen@stenungsund.se

* ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbete med kommuner, stadsdelar och Karolinska institutet.
Alla barn i centrum

ABC - föräldraträffar

Vårens ABC-föräldraträffar är fullbokade!

Ta tillfället i akt och delta i en kurs som kan förändra vardagslivet till det bättre. Vi pratar om familjelivet, våra erfarenheter av barnuppfostran och umgänget med våra barn. På ABC-kursen tar vi också del av forskning inom området.

Kursen vänder sig till dig med barn i åldrarna 3-12 år.

ABC består av fyra träffar:

Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider.

Har du frågor om kursen får du gärna vända dig till Johanna:

johanna.soderlund@stenungsund.se eller tel. 0303-73 80 34

Föräldraskap i Sverige

Har du barn mellan 0-18 år och är född i ett annat land? Då är du välkommen att vara med på fem föräldraträffar. Vi tar upp viktiga teman som rör barn och familjeliv i Sverige. Under träffarna möter du andra utrikesfödda föräldrar. Ni föräldrar får möjlighet att prata om era erfarenheter kring föräldraskap i Sverige.

Teman

  1. Att vara familj i nytt land och barnens fritid
  2. Förskola, skola, pojkar och flickor.
  3. Hälsa och sjukvård.
  4. Föräldrars rättigheter och skyldigheter
  5. Att vara tonårsförälder.

Träffarna är 2 timmar och leds av två utbildade gruppledare.

Var: Familjecentralen Hasselkärnan

Vid frågor och anmälan: elin.strom@stenungsund.se eller 0303-73 84 64

Välkomna önskar Elin och Camilla

Babymassage

Kontakta din BVC-sköterska eller vänd dig direkt till Elin eller Camilla som håller i kursen, om du är intresserad.

Babymassage är ett sätt för dig och ditt barn att lära känna varandra och stärka kontakten mellan er. Massagen kan även bidra till att lindra vid spänningar och magont.

Lämplig ålder är innan ditt barn börjar krypa. Vi ses fem gånger på Familjecentralen Hasselkärnan (Öppna förskolan). Välkommen till en fin och mysig stund.

Vid frågor eller intresseanmälan skicka e-post till:
camilla.carbe@stenungsund.se
elin.strom@stenungsund.se

Barn-HLR (Hjärt- och lungräddning för barn)

Vill du lära dig hur du ska agera vid luft- och hjärtstopp på barn? Här lär du dig hur du gör hjärt-lungräddning, samt åtgärder när barn har satt i halsen.

På Familjecentralen Hasselkärnan erbjuds kurser med jämna mellanrum.

För mer information eller anmälan kontakta Elin på elin.strom@stenungsund.se

Även BVC erbjuder Barn-HLR, kontakta din BVC sköterska för mer information.

Kontakt

Familjecentralen

Hasselbackevägen 17C
444 44 Stenungsund

Senast uppdaterad