Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

SKIFO

SKIFO är ett samarbete mellan SKolan och Individ- och FamiljeOmsorgen i Stenungsunds kommun.

SKIFO arbetar med barn och ungdomar i grundskoleåldrarna. Främst i mellan- och högstadieåldern med överlämningsansvar till gymnasiet.

SKIFO arbetar med barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam utveckling eller som redan har ett normbrytande beteende som skolan eller socialtjänsten identifierat. Exempel på detta är självskadebeteende, utagerande beteende eller problematisk skolfrånvaro.

Ansökan till SKIFO

Barn och ungdomar som anses vara i behov av en insats i form av SKIFO initieras via skola eller socialtjänst till SKIFO teamet. Om SKIFO teamet bedömer att SKIFO är rätt insats för barnet/ungdomen görs en ansökan av barnets/ungdomens föräldrar till socialtjänsten om behov av SKIFO insats. För att ett barn/ungdom ska beviljas en SKIFO insats ska hen vara i behov av stöd både i skolan, på fritiden och i familjen. Socialtjänsten beviljar därefter SKIFO insatsen och uppföljning sker, ungefär, var sjätte månad. SKIFO är en frivillig insats som barn/ungdomar samt deras föräldrar måste vilja ha för att få.

Pernilla Lundmark, enhetschef Barn och elevhälsan, telefon 0303-73 28 81

Camilla Gunnarsson, enhetschef för familjestöd, telefon 0303-73 29 25

Relaterade länkar

Kontakt 

Socialpedagog

Linda Sporre 
0303-73 29 42
linda.sporre@stenungsund.se

Familjebehandlare

Ammi Kärnberg 
0303-73 80 81
ammi.karnberg@stenungsund.se

Pedagog

Rolf Agaton
0303-73 26 03
rolf.agaton@stenungsund.se

Senast uppdaterad