Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad. För att ansöka om insatsen kontaktar du kommunens LSS-handläggare, kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan under rubriken Kontakt.

I Stenungsunds kommun finns följande bostäder med särskild service för vuxna:

Kristineberg, Hasselknuten och Söbacken

För mer information om Kristineberg, Hasselknuten och Söbackens gruppbostäder, var vänlig kontakta:

Enhetschef Funktionshinder

tf Therese Ania
0303-73 20 22
therese.ania@stenungsund.se

Snipan, Hallerna och Doktorsvillan

För mer information om Snipan, Hallerna och Doktorsvillans gruppbostäder, var vänlig kontakta:

Enhetschef Funktionshinder

Carin Löfving
0303-73 28 17
carin.lofving@stenungsund.se

Kajutan

För mer information om Kajutans gruppbostad, var vänlig kontakta:

Enhetschef Funktionshinder

tf Ulrika Olsson
0303-73 26 07
ulrika.olsson@stenungsund.se

Fyren

Fyren är en servicebostad där stöd och service finns under vissa delar av dygnet. För mer information om Fyren, var vänlig kontakta:

Enhetschef Funktionshinder

Catharina Malmberg
0303 - 73 87 08
catharina.malmberg@stenungsund.se

Hamburg Gård

För mer information om Hamburg Gård, var vänlig kontakta:

Enhetschef Funktionshinder

Ulrika Olsson
0303-73 26 07
ulrika.olsson@stenungsund.se

Kontakt

LSS-handläggare

Telefontid

Helgfri måndag-fredag klockan 8.30 - 9.30 

Katarina Clarelind 
0303-73 81 10

Cecilia Olsson 
0303-73 03 07        

Senast uppdaterad 2020-01-27