Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Bild: Sandra Samuelsson

Psykisk funktionsnedsättning

Har du en psykisk funktionsnedsättning som ger dig svårigheter i din vardag? I Stenungsunds kommunen kan du få stöd i form av exempelvis boendestöd, sysselsättning eller psykiatriboende.

Vilket stöd kan jag få?

Hur stödet utformas styrs av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Dessa lagar ska ge den enskilde möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. Alla insatser enligt SoL och LSS är frivilliga och söks av den enskilde.

Läs i menyn till vänster om vilka insatser som finns för personer med psykisk funktionsnedsättning i Stenungsunds kommun.

Hur gör jag för att ansöka om insatser?

I menyn till vänster finner du de insatser som du kan ansöka om och kontaktuppgifter för att ansöka om stöd, du kan också ringa till kommunens växel på telefon 0303-73 00 00.

Anhörigstöd

Stenungsunds kommun har en Anhörigkonsulent. Du som anhörig kan kontakta kommunens Anhörigkonsulent för stöd och råd.

Läs mer om Anhörigkonsulent

Att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du få hjälp av den handläggare som fattat beslutet med att överklaga detta. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått ditt beslut. Mer information om hur man överklagar ett beslut finner du längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Sekretess

All personal som arbetar inom Sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Verksamhetschef Funktionshinder

Anders Haag
0303-73 28 85
anders.haag@stenungsund.se

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

LSS-handläggare

Telefontid

Helgfri måndag-fredag klockan 8.30 - 9.30 

Katarina Clarelind 
0303-73 81 10

Cecilia Olsson 
0303-73 03 07        

Senast uppdaterad 2019-07-02