Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Boendestöd

Boendestödet är en insats för dig som bor i egen bostad men som är i behov av stöd för att klara ditt boende och vardagsliv.  

Vad innebär boendestöd?

Boendestöd innebär att du kan få stöd med att planera och genomföra olika praktiska göromål så som att handla, tvätta och städa. Du kan också få stöd i att ta kontakt eller besöka olika myndigheter eller få stöd till kontakt med familj och vänner. Stöd till sysselsättning och andra dagliga aktiviteter är annat som boendestödet kan hjälpa dig med.

Hur gör jag för att ansöka om boendestöd?

Det är Biståndsenheten som utreder ansökningar om boendestöd i kommunen. Du kommer i kontakt med Biståndsenheten genom kommunens växel, 0303-73 00 00.

Vad händer sedan?

Du träffar en handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina behov och önskemål. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en handläggare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut. Mer information om hur man överklagar ett beslut finner du längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Enhetschef Funktionshinder

Anna Johansson
0303-73 29 28
anna.k.johansson@stenungsund.se

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-07-02