Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Psykiatriboende

Om din psykiska funktionsnedsättning ger dig så stora svårigheter i din vardag att du inte längre klarar ett eget boende kan du ansöka om psykiatriboende i Stenungsunds kommun.

Vad innebär psykiatriboende?

I Stenungsunds kommun finns tre stycken boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar: Alfredsbergs gruppbostad, Höjdpunktens gruppbostad samt Villaväg. Boendena erbjuder individuellt stöd utifrån den enskildes behov och är bemannade dygnet runt.

Hur gör jag för att ansöka om psykiatriboende?

Det är Biståndsenheten som utreder ansökan om psykiatriboende i kommunen. Du kommer i kontakt med Biståndsenheten genom kommunens växel, 0303-73 00 00.

Vad händer sedan?

Du träffar en handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina behov och önskemål. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en handläggare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut. Mer information om hur man överklagar ett beslut finner du längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Enhetschef Vuxenenheten

Susanne Brånalt
0303-73 83 54 
susanne.branalt@stenungsund.se

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Enhetschef Funktionshinder

Catharina Malmberg
0303 - 73 87 08
catharina.malmberg@stenungsund.se

Enhetschef Funktionshinder

Anna Johansson
0303-73 29 28
anna.k.johansson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-07-02