Stenungsunds kommunvapen

Regler, borgerlig vigsel

Hur gifter vi oss borgerligt?

Kontakta först Stenungsunds kommuns vigselförrättare för att bestämma tid för vigseln. Ni kan själva ha önskemål om vem av vigselförrättarna som ska förrätta er vigsel och det gör dom gärna om dom har möjlighet. Skulle en vigselförrättare inte ha möjlighet att viga er på föreslagen tid kontaktar ni någon av de andra.

Fyll i vigselförfrågan här

Vilka intyg behöver vi?

Kontakta Skatteverket och be att få blanketterna Ansökan om hindersprövning samt Anmälan makars efternamn. Skatteverket nås på nummer 0771-567 567. Blanketterna hittar ni också till höger på den här sidan.

En så kallad hindersprövning måste ske innan äktenskap får ingås för att pröva om det finns några hinder mot äktenskap. Blivande makar ska också alltid anmäla vilket eller vilka efternamn som ska bäras i äktenskapet.

Ansökningarna ska undertecknas och återsändas till Skatteverket varpå ni efter cirka en vecka automatiskt får hemskickat Intyg vigsel och Intyg hindersprövning. Obs! Intygen har en giltighetstid på 4 månader. För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Hos Skatteverket finns all information.

Intygen ska ni överlämna till förrättaren i god tid innan vigseln eller efter överenskommelse. Intygen används som underlag till protokoll och vigselbevis som utfärdas av vigselförrättaren. Efter vigseln får paret om de önskar ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Kostar det något?

Nej, det är gratis.

Behöver vi vittnen?

Ja, vid vigseln ska två vittnen vara närvarande. Vittnen kan vara släkt eller vänner till paret. Paret kan själva ta med sig vittnen eller be vigselförrättaren att ordna sådana. Vittnen ska ha fyllt 18 år.

Var kan vi genomföra vigseln?

Vill ni att vigseln ska förrättas på annan plats än i kommunhuset kan ni komma överens med vigselförrättaren om en lämplig plats.

Senast uppdaterad 2019-10-30