Stenungsunds kommunvapen

E-tjänster - Överförmyndaren

Med våra e-tjänster kan du som har e-legitimation(bank-id) utföra dina ärenden direkt via hemsidan. Du signerar ansökan med din
e-legitimation och kan sedan följa status på dina ärenden.

Ansökan om uttag från spärrat konto

Denna tjänst kan inte användas då fler än en person ska skriva under ansökan. Detta gäller till exempel då det är två förmyndare som ska skriva under.

Handläggning av en ansökan om uttag påbörjas inom en vecka. För beslut om uttagstillstånd krävs att kvitto på tidigare tillstånd lämnats in. Är detta inte gjort kan du bifoga det med denna ansökan.

Beviljat uttagstillstånd skickas via post.

Till e-tjänsten Ansökan om uttag från spärrat kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om entledigande av ställföreträdare

Här kan du ansöka om att entledigas från ditt uppdrag som god man/förvaltare.

Till e-tjänsten Ansökan om entledigande av ställföreträdarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Du som inte har e-legitimation kan göra ovanstående ansökningar via våra blanketter för utskrift.

Blanketter Överförmyndaren

Kontakt

Administrativ chef

Helena Maxon

Handläggare

Caroline Olsson
Elin Sige
Susanne Nyström
Viktoria Svensson
Annelie Carlsson

Administratör

Anne-Marie Stotzer

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-02-11