Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2020-01-01 08.00

Årsredovisning 2019 för dig som ställföreträdare

Årsredovisningen ska vara inlämnad före 1 mars

Vi tackar för år 2019 och nu är det dags för dig som ställföreträdare att lämna in årsredovisning för år 2019. Årsredovisningen (innefattar både årsräkning och årsredogörelse) ska vara överförmyndarenheten tillhanda senast före 1 mars och eventuell begäran om anstånd ska göras senast den sista februari. Efter detta datum kan anstånd inte beviljas.

Blanketterna till årsredovisningen finns att ladda ner på vår hemsida. Blanketterna finns även som ifyllnadsbara, vilket exempelvis minskar risken för felsummeringar. Om du använder en ifyllnadsbar blankett, glömt inte att skriva ut, skriva under och datera innan du skickar in blanketten till oss.

På vår hemsida finns även hjälpblanketter samt en instruktion/ anvisning till hur årsredovisningen ska fyllas i. Läs igenom instruktionen/anvisningen före du upprättar årsräkningen.

Tänk på att!

  • Inkomma med årsredovisningen (både årsräkning och årsredogörelse om du är god man eller förvaltare)
  • Underteckna med bläck

Glöm inte att bifoga:

  • Årsbesked/kapital- och räntebesked per 2019-12-31 i original (från samtliga banker om huvudmannen har fler).
  • Kontoutdrag som visar samtliga transaktioner för 2019.
  • Underlag som styrker samtliga inkomster och utgifter.
  • Underlag från bank alternativt underlag från huvudman/personal om att du som ställföreträdare endast har dispositionsrätt på ett konto.

Årsräkning/sluträkning (god man/förvaltare/förmyndare)PDF

Redogörelse (god man/förvaltare)PDF

Årsräkning/sluträkning (särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare, medförmyndare)PDF

Instruktion/ anvisning (god man/förvaltare)PDF

Kontakt

Administrativ chef

Helena Maxon

Handläggare

Caroline Olsson
Elin Sige
Susanne Nyström
Viktoria Svensson
Annelie Carlsson

Administratör

Anne-Marie Stotzer

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-01-01