Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2020-03-16 08.33

Överförmyndarenheten - information med anledning av Coronaviruset

För att säkerställa och underlätta för våra huvudmän är det viktigt att ni som ställföreträdare försäkrar er om att det finns tillräckligt med pengar på transaktionskontot samt ombesörjer att huvudmän som bor på boende har tillgång till fickpengar.

Det med hänsyn tagen till att vi idag inte känner till den kommande utvecklingen och således tidsperspektivet. Pengarna skall räcka för en oviss tid framöver när rådande situation bland annat kan medföra att handläggningstiderna hos överförmyndarenheten avseende uttagsansökningar drar ut på tiden men också handläggningstiden hos bankerna på grund av ökad sjukfrånvaro.

Observera att Stenungsunds kommun inför tillsvidare besöksförbud på kommunens äldreboende inklusive korttidsboenden. Beslutet är en ren försiktighetsåtgärd med anledning av samhällsutvecklingen av det nya coronaviruset. Du som är god man/förvaltare och som berörs av denna information kan här på kommunens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster läsa mer om besöksförbudet som infördes den 13 mars 2020.

Överförmyndarenheten hänvisar till följande kommuners hemsidor, Lilla Edet, Orust och Tjörn, för information kring det rådande läget med anledning av coronaviruset.

Kontakt

Administrativ chef

Helena Maxon

Handläggare

Caroline Olsson
Elin Sige
Susanne Nyström
Viktoria Svensson
Isolde Andersson

Administratör

Anne-Marie Stotzer

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-03-27