Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-10-29 15.51

Vill du bli god man eller förvaltare?

Överförmyndarenheten söker ytterligare gode män och förvaltare i kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund. Överförmyndarenheten anordnar en tvådagarsutbildning den 15 och 29 november kl 18-20.30.

Överförmyndarenheten kommer vid utbildningstillfällena gå igenom vad det innebär att vara god man eller förvaltare.

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Uppdraget brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. Ersättning utbetalas i form av arvode.

Uppdraget innefattar för det mesta tre huvuduppgifter:

Förvalta egendom: Sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om inkomster och utgifter, betala räkningar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

Bevaka rätt: Företräda huvudmannen inför olika myndigheter. Hjälpa till vid ansökningar av exempelvis bidrag och insatser samt hjälpa huvudmannen att överklaga beslut.

Sörja för person: Agera intressebevakare i personliga frågor. Se till att behov kring bostad, sjukvård, social service, kontaktperson, ledsagare, fritid, sociala kontakter med mera blir tillgodosedda.

Är du intresserad av att delta vid utbildningen, skicka din anmälan till e-post overformyndaren@stenungsund.se eller ring på telefonnummer 0303-73 82 23 (måndag till torsdag mellan kl 10 – 12), senast den 13 november.

Utbildningen är kostnadsfri och äger rum i kommunhuset i Stenungsund.

Vi möts upp i receptionen på kommunhuset i Stenungsund (Strandvägen 15). Om du kommer hit med bil så finns det möjlighet att parkera på Stenungsundstorg.

Vi ser fram emot din anmälan!

Mer information om godmanskap och förvaltarskap finner du på vår hemsida.

 

 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Enhetschef

Helena Maxon

Handläggare

Caroline Olsson
Elin Sige
Lisa Simonsson
Susanne Nyström

Administratör

Anne-Marie Stotzer

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-10-30