Stenungsunds kommunvapen

Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Lag Om Valfrihetssystem (LOV) innebär att brukaren, efter det att biståndsbeslut är fattat, väljer en utförare, utifrån ett antal godkända leverantörer som kommunen tecknat avtal med, för att få hjälp med insatserna som gäller service det vill säga städ, tvätt och inköp. Den kommunala hemtjänsten är också ett valbart alternativ för serviceinsatser. Trygghetslarm, ledsagarservice, hjälp med omsorgsinsatser och dylikt utförs av kommunens hemtjänst.

Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Lagen bygger på att det inte ska vara någon priskonkurrens mellan leverantörerna och att den enskilde väljer det alternativ som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.

Det är kommunens ansvar att brukaren får tillgång till en fullständig information om samtliga leverantörer som finns att välja mellan. Om den enskilde ej gör ett val kommer det att finnas ett alternativ som kommunen utser. Kommunen är ytterst ansvarig för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Klicka här för information till brukare

Klicka här för information till leverantörer

Kontakt

SAS/Utvecklingsledare

Annelie Svantesson
0303 - 73 82 33
annelie.svantesson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-03