Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Information till leverantör

Välkommen som leverantör inom Hemtjänst i Stenungsunds kommun!

Stenungsunds kommun införde 2010 LOV (Lag Om Valfrihetssystem) för serviceinsatser inom hemtjänst. Detta innebär att godkända privata leverantörer har möjlighet att ansöka om att bli utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten. Med serviceinsats menas städ, tvätt och inköp. Den kommunala hemtjänsten fortsätter att ansvara för vård och omsorgsinsatserna.

Valfrihet - LOV

Brukare som via biståndsbeslut är beviljade serviceinsatser, har genom LOV en möjlighet att välja vilken leverantör som ska utföra dessa insatser.

Uppdraget och omfattning

Uppdraget omfattar samtliga serviceinsatser: Städ, inköp och tvätt. Endast godkända leverantörer får utföra biståndsbedömda serviceinsatser vars volym anges i kommunens biståndsbeslut. Leverantören är beroende av brukarens aktiva val. Kommunen kan inte garantera några uppdrag. För de brukare som inte aktivt väljer leverantör fördelar kommunen ut uppdrag till samtliga godkända leverantörer enligt en "ickevalslista" med turordning.

Tilläggstjänster

Som leverantör har du möjlighet att erbjuda brukaren tjänster utöver biståndsbedömda insatser till exempel storstädning och gräsklippning men då är detta en affärsuppgörelse mellan brukare och leverantör och ett skriftligt avtal gällande tilläggstjänsten krävs mellan brukare och leverantör.

Ansökan och ytterligare information

Information (förfrågningsunderlag, avtalsmall, kravspecifikation samt bilagor) och ansökan om godkännande får du genom att ladda ner förfrågningunderlagen längre ner på sidan.

Uppföljningar

Uppföljningar av leverantörernas verksamhet, som till exempel brukarundersökningar, redovisas årligen och är offentliga på kommunens hemsida.

Verksamhetsberättelse

Leverantören ska lämna in en verksamhetsberättelse/plan senast 31 maj varje år. Verksamhetsberättelse/plan ska innehålla följande uppgifter:

  • Verksamhetens resultat och effekter.
  • Utfört kvalitetsarbete.
  • Hur man arbetat med genomförandeplaner.
  • Uppgifter om åtgärder för kompetensutveckling.
  • Sammanställning av verksamhetens volym med antal kunder och utförda timmar.
  • Mål för nästkommande period.

Förfrågningsunderlag

Stenungsund förfrågningsunderlag.pdfPDF

Bilaga 1 Stenungsund avtal.pdfPDF

Bilaga 2 Stenungsund Kravspecifikation.pdfPDF

Bilaga 3 Verksamhetsbeskrivning.pdfPDF

Bilaga 4 Leverantörspresentation.pdf PDF

Bilaga 5 Ansökan leverantörPDF

Bilaga 6 MiljöprogramPDF

Kontakt

Verksamhetschef IFO

Individ- och familjeomsorg samt Biståndsenheten
Robert Rydqvist 
0303-73 85 74
robert.rydquist@stenungsund.se

Administrativ assistent LOV

Paula Brändén
0303-73 81 23
paula.branden@stenungsund.se

SAS/Utvecklingsledare

Annelie Svantesson
0303 - 73 82 33
annelie.svantesson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-02-13