Stenungsunds kommunvapen

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att fungera i vardagen har du rätt att ansöka om hjälpmedel eller bostadsanpassningsbidrag.

Hjälpmedel

För många är olika slag av väl fungerade hjälpmedel en förutsättning för att kunna leva ett mer självständigt liv. Hjälpmedel är individuellt utprovade och anpassade. Det kan vara exempelvis rollator, badbräda eller arbetsstol.

Hjälpmedel

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Bidraget är ett komplement till bygglagstiftningen. Syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-12-05