Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning

I kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ingår rehabilitering, habilitering och stöd med hjälpmedel.    

Med rehabilitering avses insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv.

Habilitering definieras som insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för att leva ett självständigt liv.

Hjälpmedelsansvaret är preciserat i hälso- och sjukvårdslagen och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. Personliga hjälpmedel är en del i vård och behandling och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser. Kommunal hälso- och sjukvård/rehabilitering riktar sig till personer som har betydande svårigheter under längre tid att ta sig till primärvårdens mottagningar

Kontaktuppgifter till Kommunrehab finner du längre ner på denna sida.

Kontakt

Enhetschef Rehabenheten

Pauline Lindqvist
0303-73 00 64
pauline.lindqvist@stenungsund.se

Rehabenheten har telefontid
alla vardagar 08:15-09:30
0303-73 28 18

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
Cecilia Malm
0303-73 81 09
cecilia.malm@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-07-10