Stenungsunds kommunvapen

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

Lösningen kan bestå av:

 • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
 • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
 • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
 • Råd som fokuserar på dina skulder.
 • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
 • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, till exempel inkassobolag och Kronofogden.
 • Information om hur en skuldsanering går till.
 • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
 • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.  

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Kontakt

Budget- och skuldrådgivningen har telefontid:

 • Måndagar: 8.30-9.30 samt 15-16
 • Tisdag - torsdag: 8.30-9.30 

Budget- och skuldrådgivare

Ingela Pedersén
0303-73 82 79
växeln 0303-73 00 00
ingela.pedersen@stenungsund.se

Budget - och skuldrådgivare

Annelie Karlsson
0303-73 80 88
växeln 0303-73 00 00
annelie.karlsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-05-31