Vuxenenheten

Vuxenenhetens huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med dig som söker hjälp hitta de rätta formerna för hjälpen. Vårt uppdrag är också att följa upp den hjälp du får, för att säkerställa att den ger den effekt som önskats. Vi arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Det finns hjälp att få, och en mängd insatser kan bli aktuella beroende på hur din specifika situation ser ut. Det kan till exempel handla om olika former av samtalsstöd, enskilt eller i grupp. Vuxenenhetens öppenvård har kuratorer som arbetar utifrån rekommenderade behandlingsmetoder riktat till enskilda. Ibland kan hjälpen även handla om behandlingsplacering på behandlingshem.

Hur går det till att få hjälp?

  • Vi utreder, tillsammans med dig, hur din situation ser ut och vad du behöver för hjälp på kort och lång sikt. Vi använder nationellt rekommenderade utrednings- och bedömninginstrument som stöd i utredningsarbetet.
  • Under tiden som din situation utreds stöttar och motiverar vi dig till att fortsätta ditt förändringsarbete.
  • Efter en lång tids missbruk kan du må riktigt dåligt fysiskt och psykiskt och inte orka ta itu med din situation. Kanske behöver du då en kortare tids vistelse på sjukhus eller behandlingshem. Du kanske även lider av psykisk ohälsa och behöver komma i kontakt med psykiatrisk vård. Vi kan stötta dig i den kontakten.
  • Är du mycket illa däran och det är fara för ditt liv och din hälsa och du inte själv inser eller klarar att bry dig om detta, så kan socialnämnden ansöka i Förvaltningsrätten om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Hur når du oss?

Du kan ringa direkt till Vuxenenheten och beställa tid hos oss. Du når oss alla vardagar mellan kl 09.00-10.00 på tfn 0303-73 81 58. Har du kontakt med annan enhet inom socialtjänsten eller sjukvården kan de ibland hjälpa dig att komma i kontakt med oss.

Om någon har anmält till Vuxenenheten att du far illa av ditt missbruk kommer vi att kontakta dig för att berätta om de stöd- och hjälpmöjligheter som finns. Vi skickar brev hem eller ringer dig för att boka tid för ett sådant informationssamtal.

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon med missbruks-/beroendeproblematik kan kontakta kommunen för råd i situationen och var du kan få fortsatt stöd.

Mer information om anhörigstöd

Sekretess

All personal som arbetar inom Sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Besöksadress:
Strandvägen 15 (kommunhuset)

Telefon
Socialsekreterare på Vuxenenheten bemannar vår telefon alla vardagar mellan kl 09.00 - 10.00. Telefonnummer 0303-73 81 58.

Meddelande kan även lämnas via kommunens växel, tfn 0303-73 00 00, eller Individ- och familjeomsorgs reception, tfn 0303-73 81 33.

Fax:
0303-655 42

Kontakt

Mottagningstelefon

Måndag till fredag kl 09.00-10.00
0303-73 81 58

Senast uppdaterad