Vuxenenhetens öppenvård

Öppenvårdens två kuratorer erbjuder stöd och behandling på hemmaplan till personer, från 18 år, med missbruk- och beroendeproblematik. Biståndsbedömda insatser utformas utifrån individens behov.

Insatser som erbjuds i öppenvården bygger på förhållningssätt utifrån MI och kognitiv beteendeterapi (KBT) som metod.

Önskar du komma i kontakt med handläggare Vuxenenheten, för att göra ansökan om hjälp kan de kontaktas via vår mottagningstelefon.

Öppenvården har öppet för bokade besök.
Besöksadress: Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund

Kontakt

Mottagningstelefon

Måndag till fredag kl 09.00-10.00
0303-73 81 58

Senast uppdaterad