Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Avslutande webbinar i projektet "Förälder på avstånd" 28 januari

Under några år har Stenungsunds kommun, tillsammans med sex andra kommuner i Västra Götalandsregionen samt Jönköping, ingått i projektet "Förälder på avstånd". Fredag den 28 januari hålls ett kostnadsfritt avslutande webbinar i projektet - välkommen att delta!

Att vara förälder på avstånd är en utmaning för alla föräldrar – men att få sitt barn omhändertaget av sociala myndigheter är en alldeles särskild situation.

Enligt socialtjänstlagen har föräldrar rätt till ”råd, stöd och annan hjälp” (SoL 6 § 7), men det saknas idag kunskap om vad innehållet i dessa insatser i praktiken blir och vem som utför dem.

Exempel på frågor som ska besvaras i projektet

  • Hur organiserar kommunerna arbetet idag och vilka förbättringsbehov identifieras av verksamheter och av föräldrar?
  • Vilka förändringar initieras för att åstadkomma förbättring?
  • Vilka hinder och möjligheter synliggörs i förbättringsarbetet och hur kan eventuell variation mellan kommuner förstås både när det gäller innehåll och utfall?
  • Uppfattar professionella och föräldrar att stödet förbättras under projektet, i så fall i vilka avseenden?

Kostnadsfritt webbinarium om erfarenheterna från Förälder på avstånd

Forskare och teamledare från socialtjänsten delar med sig av erfarenheterna från projektet. Under webbinariet presenteras några av de nya arbetssätt som växt fram inom socialtjänsten i deltagande kommuner, men också den forskning som genomförts med hjälp av föräldraintervjuer och inventering av befintligt stöd.

Syftet är att ge konkreta exempel på vad föräldrar önskar hjälp med och hur socialtjänsten kan möta upp det, för att ge inspiration till fler kommuner att utveckla frågan på hemmaplan.

När: 28 januari kl 9-12 på Zoom. Ingen anmälan krävs.

Läs mer om projektet och hur du deltar på webbinaret Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad