Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Händer som skriver på smartphone

Digital signering ökar patientsäkerheten

Från papper och penna till digital app - nu färdigställer Stenungsunds kommun arbetet med att införa digital signering inom sektor Socialtjänsts alla vård- och omsorgsverksamheter. Sista införandet sker den 3 april. Syftet med förändringen är att öka patientsäkerheten för personer inskrivna i hemsjukvården samt att underlätta för medarbetare.

Tidigare har medarbetarna inom hela verksamheten hanterat handskrivna signeringslistor. På listorna noterar de exempelvis att ett visst läkemedel har lämnats ut till en vårdtagare eller att rehabiliteringsträning har genomförts. Från 3 april slutförs hela projektet med införandet av digital signering och alla aktuella enheter är då igång.

– Tidigare har all signering skett manuellt med papper och penna. Det har inneburit en stor mängd papper att hantera och administrera. Nu finns all information samlad via en app i medarbetarnas arbetstelefoner som de alltid bär med sig in till den enskilde. Digital signering frigör tid som personalen nu istället kan lägga direkt på omsorgstagaren, berättar Josefine Dimberg, projektledare för Digital Signering i Stenungsunds kommun.

Bättre överblick

Medarbetarna får en bättre överblick då de via sina arbetstelefoner kan kontrollera omsorgstagarens behov av mediciner, kost och sjukvårdsinsatser och att de har följts. Den ansvariga sjuksköterskan kan enkelt se att patienten har fått rätt sjukvårdsinsats och får automatiskt en signal om en signering försenats.

– När medarbetare påbörjar sina arbetspass får de en snabb överblick över omsorgstagarens behov och vad som hänt under föregående arbetspass. Listor behöver inte lämnas över mellan personal. Ansvarig sjuksköterska får alltid en signal om en signering försenats och kan då direkt stämma av vad som hänt. På det här sättet ökar patientsäkerheten, fortsätter Josefine Dimberg.

De handskrivna listorna har successivt fasats ut och införandet har pågått sedan hösten 2017. Nu slutförs projektet med den sista enheten den 3 april och då är uppdraget med att införa digital signering inom sektor Socialtjänsts alla vård- och omsorgsverksamheter slutfört.

Senast uppdaterad