Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Kampanj - En vecka fri från våld

Under vecka 47 uppmärksammar Stenungsunds kommun det nationella initiativet En vecka fri från våld som belyser det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Orange Day uppmärksammas 25 november

Den 25 november inträffar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day, som FN instiftat. Det är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Den 25 november är också starten för det globala initiativet 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. 16 days startar varje år den 25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Från klockan 18 den 25 november kommer Kungälvs Zontaklubb tända marschaller på Stenungsöbron i Stenungsund för alla de anmälningar rörande misshandel som tjejer och kvinnor har anmält i Stenungsund. Zontaklubben är på plats på Stenungsöbron från klockan 18 då ljusen tänds och kommer sedan att stå ljusvakt.

Zonta verkar för att mänskliga rättigheter även ska vara kvinnors rättigheter.

Det finns hjälp att få

Är du utsatt för våld och hot, eller är du den som använder våld och hot? Det finns stöd och hjälp att få. På webbsida Våld i nära relation hittar du kontaktuppgifter till kommunens verksamheter samt länkar till flera olika organisationer och verksamheter som du kan vända dig till.

Läs mer här: Våld i nära relation Länk till annan webbplats.

Digitala föreläsningar

I samband med En vecka fri från våld erbjuds följande digitala föreläsningar kostnadsfritt för dig som vill lära dig mer inom våldsområdet.

Tjejjourens lunchföreläsning: Tjejjouren Väst (tjejjourenvast.se) Länk till annan webbplats.

Film, tillgänglig mellan V47-49: Maria Dufva - Om livet på nätet för barn och unga Länk till annan webbplats.

Våld i ungas partnerrelationer - En film från 1000 möjligheter

Film, tillgänglig mellan V47-49: 1000 möjligheter - Film om våld i ungas relationer Länk till annan webbplats.

I den här föreläsningen får du veta mer om våldet, vanliga varningstecken och vad du som vuxen kan göra. Den som berättar är Zandra Kanakaris, generalsekreterare på 1000 möjligheter, som bland annat driver ungarelationer.se. Länk till annan webbplats. Sveriges nationella stödplattform dit alla mellan 15 och 20 år kan vända sig om de blir utsatta för våld, själva utövar våld eller är oroliga för en kompis.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) utsätts så många som var femte ung person för våld av sin partner. Framför allt handlar det om killars våld mot tjejer – och det blir början till mäns våld mot kvinnor om det inte fångas upp i tid.

Länkar fler informationssidor:

En vecka fri från våld 2021 - Unizon (unizonjourer.se) Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad