Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Projekt Modig

Modig - Mer Omsorg med DIGital teknik

Projektet Modig – ”Mer Omsorg med DIGital teknik” ska möjliggöra kompetensutveckling för digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och hemtjänst i Stenungsund.

Alla kommuner i Sverige står inför välfärdsutmaningen att kunna ge omsorg och vård till en växande andel av befolkningen som blir allt äldre, samtidigt som andelen i yrkesverksam ålder minskar. Kommunerna står inför utmaningen att kunna ge samma höga servicenivå men med färre resurser. Behovet av att arbeta med digitala hjälpmedel ökar därför och medarbetarna behöver hänga med i de stundtals snabba förändringarna.

Projekt Modig ska hjälpa medarbetarna att, i den vardagliga arbetsmiljön, öka kompetensen kring digitala hjälpmedel och mobila arbetssätt, säger Caroline Eriksson projektledare för Modig i Stenungsunds kommun. Vår personal måste få det stöd och resurser de behöver för att kunna följa utvecklingen och hålla jämna steg med de förändringar som digitaliseringen medför.

Digitaliseringsombud stöttar kollegor

Medarbetare inom äldreomsorgen och hemtjänsten i Stenungsund är med i projektet. Det kan till exempel vara undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, utvecklingsledare och chefer. I Stenungsund har sex stycken digitaliseringsombud utsetts som ska hjälpa till att utbilda och stötta sina kollegor. Det kan vara allt från att kunna logga in och använda datorn på rätt sätt, till att få utbildning i ett verksamhetssystem.

Göteborgsregionen (GR) står bakom projektet

GR har tillsammans med sju kommuner i regionen fått EU-medel för att bidra till att stärka kompetensen när det gäller digitalisering för medarbetare och chefer. Projektet ska pågå till våren 2021 och har beviljats bidrag ur den Europeiska socialfonden (ESF).

GR om projekt Modiglänk till annan webbplats

Europeiska socialfonden och GRs logotyper

Senast uppdaterad