Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Nu kan stenungsundsborna söka försörjningsstöd digitalt

Stenungsunds kommun lanserar en digital tjänst där medborgare som ska söka försörjningsstöd enkelt kan göra det direkt i sin smartphone, surfplatta eller på sin dator, dygnet runt. Tjänsten vänder sig till personer som redan har kontakt med förvaltningen.

Tjänsten, som lanseras den 1 november, bygger på att den sökande fyller i sin ansökan digitalt via nätet. Det blir det enklare att fylla i ansökan på rätt sätt och den sökande kan sedan när som helst logga in och följa sitt ärende samt få återkoppling vid beslut och eventuella utbetalningar.

– Den nya digitala tjänsten innebär en ökad tillgänglighet för våra sökande, samt en ökad transparens då den som sökt kan följa sitt ärende digitalt genom hela ansökningsprocessen, säger Susanne Brånalt, chef för Stöd- och försörjningsenheten.

De som söker för första gången bokar först in ett personligt möte med en handläggare på Stöd- och försörjningsenheten. Om behovet av stöd sedan finns kvar kommande månad kan de ansöka via den digitala tjänsten på kommunens hemsida.

Enklare och mer effektivt

Den digitala tjänsten är en del av en ny och förenklad arbetsprocess för handläggning av försörjningsstöd. För de som ansöker innebär det att de inte längre kommer behöva skicka in underlag på sina utgifter när de ansöker. Det är dock viktigt att sökanden sparar alla handlingar i minst tre månader då stickprovskontroller kommer att göras.

– För våra handläggare möjliggör det här förändrade arbetssättet att fokus flyttas från hantering och administration av försörjningsstödet till att vara mer tillgängliga för dem vi är till för. Vi kan ge dem mer kvalitativt stöd i arbetet mot egen försörjning, fortsätter Susanne Brånalt.

Stöd vid ansökan

För de som behöver stöd att ansöka digitalt kommer en dator finnas tillgänglig i kommunens Medborgarservice där medborgare också kan få guidning genom den digitala ansökan. Datorn kommer finnas på plats inom några veckor, tills dess kan sökande ta med sin telefon eller surfplatta och få hjälp av personalen i Medborgarservice. Det går också bra att prata med sin handläggare på Stöd och försörjningsenheten.

Senast uppdaterad