Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2016-11-01 08.22

Nya lagar om skuldsanering från 1 november 2016

Den 1 november träder två nya lagar om skuldsanering i kraft, som ska göra det lättare att söka och klara en skuldsanering. Den ena lagen ersätter nuvarande skuldsaneringslag och den andra om F-skuldsanering riktar sig till nuvarande företagare, före detta företagare eller närstående till företagare. De nya lagarna syftar till att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering.

– De nya skuldsaneringslagarna gör det lättare för både privatpersoner och företagare eller före detta företagare att ansöka och klara en skuldsanering. Vi hoppas att det skall få ännu flera att ansöka om skuldsanering. Skuldsaneringslagen är en stor möjlighet för överskuldsatta personer att få bli skuldfria, säger Ingela Pedersén och Veronica Burman, Budget- och skuldrådgivare för Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edets kommuner.

Den nya skuldsaneringslagen innebär bland annat:

  • Ansökan blir enklare – det kommer inte att krävas lika detaljerade uppgifter om skulderna
  • Två betalningsfria månader om året - juni och december
  • Ny betalningstjänst som innebär en stor förenkling när man ska betala sina skulder
  • Öppnar för en kortare skuldsaneringstid än fem år - om det finns beaktansvärda skäl
  • Större möjlighet till att få skuldsanering en andra gång

F-skuldsanering är en helt ny lag för överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i näringsverksamhet. Den innebär bland annat:

  • Minst 70 procent av det totala skuldbeloppet ska komma från näringsverksamhet
  • Man måste kunna betala minst 2100 kronor/månad. Saknas betalningsutrymme går det bra att ansöka om vanlig skuldsanering
  • Betalningstiden är tre år och man kan betala med hjälp av den nya betalningstjänsten


Bor du i Stenungsund, Tjörn, Orust eller Lilla Edets kommun, kan du kontakta oss Budget- och skuldrådgivare på Konsumentkontoret i Stenungsund, om du har frågor eller vill ha råd och stöd med en ansökan om skuldsanering.

Senast uppdaterad 2016-11-01