Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2019-04-25 09.58

Omorganisation Ungbo

Ungbo HVB läggs ner. Organisationsförändringen sker den 30 juni 2019. Istället kommer de ungdomarna att erbjudas hjälp via familjehemsvård. Ungbo Stödboende kommer att finnas kvar och drivas som vanligt.

Robert Rydquist, verksamhetschef Individ- och Familjeomsorgen, säger att det främst handlar om att kunna hjälpa de olika målgrupperna på ett så bra sätt som möjligt. Han berättar om beslutet:

– I de fall ungdomar är i behov av vård utanför det egna hemmet kommer de att i första hand erbjudas hjälp i form av familjehemsvård, som är den form av vård som är mest lämplig och enligt lag ska övervägas före vård i institutionsmiljö.

Sekundärt handlar det om att använda resurser på ett optimerat sätt. Robert fortsätter:

– Ungbo HVB är gammal verksamhet som under årens lopp har tjänat ett gott syfte. Vi arbetar idag med den ursprungliga målgruppen på ett annat sätt. Om vi skulle använda Ungbo för ungdomar med andra behov, hade vi behövt göra stora och kostsamma investeringar, som till exempel utökad bemanning och annan kompetens hos personalen. Om vi hade gjort de investeringarna så är vår bedömning att målgruppen ändå hade varit för liten, alternativt för bred för att kunna rymmas inom ett HVB-hem. Med anledning av detta har vi därför valt att endast driva ett stödboende med 9 platser framöver.

Den aktuella målgruppen är relativt liten och idag finns det bra alternativ för behovsanpassad vård. Det är inte kostnadseffektivt att driva en verksamhet som Ungbo HVB i sin nuvarande form.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-04-25