Krismottagning för vuxna

Krismottagningen vänder sig till vuxna som behöver hjälp med svårigheter inom familjen, föräldraskapet eller i parrelationen. Vid förändringar och kriser under livets olika skeden kan man behöva professionell hjälp.

Våld i nära relationer

Krismottagningen vänder sig också till dig som har problem med aggressivitet. Om du är utsatt eller har blivit utsatt för våld, eller själv använt våld eller använder våld av något slag, är det extra viktigt att söka hjälp. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt — särskilt barn — men våldet skadar också den som använder det.

Våld är allt användande av eller hot om fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan.  På Krismottagningen har vi barnens behov i fokus. Barn som bevittnar våld är utsatta för våld.

Förtur till Krismottagningen

Du som har barn under tre år eller som ska bli förälder erbjuds förtur, liksom vid akut kris eller när man blivit utsatt för eller använt våld av något slag.

Personal och lokaler

Vi som arbetar på mottagningen har grundutbildning som socionom eller psykolog, med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet. Krismottagningen omgärdas av sträng sekretess och finns i separata lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande kan man vara anonym och vi för inga journaler.

Krismottagningen erbjuder samtalsbehandling upp till tio gånger.

Kostnad

Samtalen kostar 100 kr per gång, möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Kontakt

Alla vuxna som bor i kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust är välkomna att kontakta oss. Mottagningen ligger centralt i Stenungsund.

Krismottagning för vuxna
Gärdesvägen 12
STENUNGSUND
0303-73 90 00

Senast uppdaterad