Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Krismottagningen för män

Krismottagningen vänder sig till män som behöver hjälp att komma vidare ur svårigheter som berör de nära relationerna. Vid förändringar och kriser under livets olika skeden kan man behöva professionell hjälp. Välkommen till oss!

Vilka slags frågor kan jag få hjälp med?

Det kan handla om konflikter inom familjen, svårigheter i föräldrarollen, separation eller otrohet. Yttre påfrestningar som arbetslöshet eller sjukdom kan också påverka relationerna med andra. Olösta konflikter med föräldrar och syskon under den egna barndomen kan ofta ställa till problem i de relationer man skapat som vuxen. Långvariga olösta konflikter mellan de vuxna skapar också otrygghet hos barn.

Våld i nära relationer

Om du som man har problem med aggressivitet, har använt eller använder våld, eller själv blivit utsatt för våld av något slag, är det extra viktigt att söka hjälp. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt - särskilt barn - men våldet skadar också den som använder det.
Våld är allt användande av fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada eller skrämma någon annan.

På Krismottagningen för män har vi barnens behov i fokus. Barn som bevittnar våld är utsatta för våld.

Förtur till Krismottagningen för män

Män som har barn under tre år eller som skall bli förälder erbjuds förtur, liksom även vid akut kris eller när man använt eller blivit utsatt för våld av något slag.

Personal och lokaler

Vi som arbetar på mottagningen har grundutbildning som socionom eller psykolog, med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet. Krismottagningen omgärdas av sträng sekretess och finns i separata lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande kan man vara anonym och vi för inga journaler.

Krismottagningen för män erbjuder samtalsbehandling upp till tio gånger.

Kostnad

Samtalen kostar 100 kr per gång, möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Kontakt

Alla män som bor i kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust är välkomna att kontakta oss. Mottagningen ligger centralt i Stenungsund.

Krismottagning för män
Gärdesvägen 12
STENUNGSUND
0303-73 90 00

Senast uppdaterad 2020-05-29