Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Västra Götalandsregionen ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvården.

Kommunen ansvarar för de hälso-och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för personer som bor på särskilt boende, bostad med särskild service inom LSS eller vistas på dagverksamhet samt för personer som bor hemma och inte kan ta sig till en vårdcentral/sjukhus.

Stenungsunds kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral/sjukhus.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johanna Nordqvist
0303-73 83 18
johanna.nordqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-25