Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Begäran om loggar och journalkopior

På denna sidan finns information om journalkopior och loggkontroll av elektroniska journaler.

Journalkopia

Ibland vill patient eller närstående ha journalkopior av en journal som är upprättad inom kommunen. Även försäkringsbolag kan begära ut en journalkopia inför en utredning av ett försäkringsärende.

Patienten äger sin journal och har rätt att själv ta del av innehållet enligt informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård (HSLF-FS 2016:40 och SOSFS 2011:8).

När det gäller kommunal hälso- och sjukvårdsjournaler ska medicinskt ansvarig sjuksköterska eller medicinskt ansvarig för rehabilitering alltid godkänna att journalkopior får lämnas ut. Använd blankett "Begäran om loggar eller journalkopior" som skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stenungsunds kommun.

Loggkontroll

Varje gång någon läser en elektronisk journal registreras detta. Stenungsunds kommun genomför loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal. För att begära ut loggar av journal använd blankett "Begäran om loggar eller journalkopior" som skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska i Stenungsunds kommun.

Nedan kan du ladda ner och skriva ut blanketter för;

Begäran om egna loggar och journalkopiorPDF

Begäran om andras loggar och journalkopiorPDF

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johanna Nordqvist
0303-73 83 18
johanna.nordqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-02-05