Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Förkortningen MAS står för Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska. Detta är legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Ansvaret utgår från gällande lagstiftning, författningar och förvaltningens ledningssystem för kvalitet. MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att göra en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.  

Om du har synpunkter eller frågor om vård och behandling så är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, se kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johanna Nordqvist
0303-73 83 18
johanna.nordqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-25