Åtgärder för att stödja det lokala närings- och föreningslivet

Med tanke på det ansträngda läget i och med covid-19, har Stenungsunds kommun beslutat att erbjuda följande stödåtgärder riktade till företagarna och till föreningar och ideella organisationer. Fler åtgärder kan följa.

Åtgärder

För privata företag, föreningar och ideella organisationer ger kommunen möjlighet till anstånd och möjlighet till förlängda betalningstider på fakturor avseende bygglov-, tillsyns- eller tillståndsavgifter gällande bygglovsfrågor.

För privata företag, föreningar och ideella organisationer ger kommunen möjlighet till anstånd och möjlighet till förlängda betalningstider på fakturor avseende livsmedelskontroll och miljötillsyn.

Kommunen ger möjlighet till anstånd och avbetalningsplan på fakturor som avser vatten och avlopp samt avfall.

Kommunen ger möjlighet till anstånd och avbetalningsplan på de fakturor som avser markupplåtelser av offentlig plats.

Kommunen ger möjlighet till anstånd på fakturor avseende hyror där du som näringsidkare, förening eller ideell organisation har ett hyresavtal med kommunen.

Kommunen har en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns och om avtalet tillåter.

Kommunen styr om tillsynsarbetet för att på så sätt minska belastningen på det lokala näringslivet. Kommunen påskyndar också handläggningen av verksamhetskritiska tillståndsärenden.

För att minska smittspridning erbjuder kommunen rådgivning till företag inom livsmedel och hälsoskydd.

Kommunen ger möjlighet till förlängd betalningstid för tillsynsavgifter av alkohol.

Om ditt företag, förening eller ideell organisation vill ha stöd

Om ditt företag vill ha stöd i form av någon av åtgärderna kontaktar ni kommunens Företagslots. Skicka e-post till foretagslots@stenungsund.se
En prövning kommer att göras i varje enskilt fall.

Information om coronaviruset för näringsliv och företag

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset (covid-19) har vi samlat ett antal länkar där du du som företagare i Stenungsunds kommun kan hitta viktig information.

Information om coronaviruset för näringsliv och företag

Utökad rådgivning till företag

Stenungsunds kommun är medlem i Business Region Göteborg. Med anledning av rådande situation har Business Region Göteborg utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots och Företagsakuten.

Med extra bemanning på telefon och e-post kan företagare i regionen vända sig till Företagslotsen Extra där de erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. De kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp.

Kontakt foretagslotsen.extra@businessregion.se och telefon 031-365 00 65.

Senast uppdaterad