Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vård och omsorg (covid-19)

Sektor Socialtjänst har de senaste veckorna arbetat intensivt med att minimera risken för smittspridning och för att säkerställa att våra omsorgstagare på äldreboenden och inom hemtjänst får sina insatser. Vi har också säkerställt att våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen skulle drabba någon av våra omsorgstagare.

Vi förstår att den här situationen innebär en påfrestning för både omsorgstagare och anhöriga. På den här sidan har vi försökt sammanfatta hur vi arbetar och vad du som anhörig kan göra.

 • Vi följer allmänt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett kring smittspridning.
 • Vi tar inte längre emot besök på våra äldreboenden. Besöksförbudet infördes 13 mars.
 • Alla våra medarbetare har fått förstärkt information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. Inom sektor Socialtjänst och all vård och omsorg är vi alltid noggranna med att följa de rutiner vi har. Vi gör alltid vårt yttersta för att förhindra smittspridning, det gäller alla sjukdomar.
 • Alla medarbetare har fått tydliga instruktioner om att stanna hemma vid eventuella symtom, även lindriga sådana. Alla medarbetare stannar också hemma två dygn extra efter de blivit helt friska.
 • Vi har stängt dagverksamheten och ställt in våra trivselträffar.
 • Vi har också skärpt våra rutiner kring städning på våra äldreboenden.

Vi i kommunen arbetar under sekretess och kan enbart berätta om det finns bekräftade fall eller inte. Vi berättar aldrig inom vilken verksamhet eller var den drabbade omsorgstagaren bor. Vi varken verifierar eller dementerar vilket boende eller boendeform det handlar om eftersom det lättare kan identifiera vilken omsorgstagare det handlar om.

Vi är också bundna av sekretess ifall någon av våra medarbetare skulle bli sjuk – vi som arbetsgivare får inte lämna uppgifter om våra medarbetares hälsotillstånd.

Vid misstanke om eller vid konstaterad smitta följer vi framtagna rutiner.

 • Medarbetarna kommer att kontakta ansvarig sjuksköterska som gör en första bedömning. Vid behov tas sedan kontakt med sjukvården. Därefter görs en bedömning om provtagning ska göras eller inte.
 • Om covid-19 konstateras kommer vi göra allt vi kan för minimera riskerna för att smittan förs vidare till andra omsorgstagare eller vår personal.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Enligt våra rutiner kommer vi använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden. 

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
 • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du och din anhöriga en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Om vi skulle få ett fall inom våra vård- och omsorgsboenden är vi bundna av sekretesslagstiftning. Vi får inte berätta om omsorgstagare för någon annan än den som deltar i vården av just den personen, om inte annat är överenskommet.

Om en av våra omsorgstagare är konstaterad smittad med covid-19 kontaktar läkare eller ansvarig sjuksköterska, efter samtycke, de anhöriga per telefon för att informera om det förändrade hälsotillståndet.

Det är viktigt att du som anhörig känner att du har möjlighet att ställa frågor och få information om hur din anhöriga mår och vårdas.

Besöksförbudet på kommunens äldreboenden och korttidsverksamhet infördes 13 mars och gäller tills vidare. Regeringen har dessutom beslutat att besöksförbudet gäller nationellt från och med onsdag den 1 april. Som anhörig är det viktigt att du respekterar förbudet.

Det florerar lätt rykten i situationer som denna. Vi gör allt för att den här situationen ska påverka våra omsorgstagare och anhöriga så lite som möjligt. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Dit kan du ringa dygnet runt. Mere information finns också på krisinformation.se

krisinformation.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-04-24