Stenungsunds kommunvapen
Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan

Årets landsomfattande Krisberedskapsvecka arrangeras 6-12 maj. Syftet med veckan är att öka människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. I år görs en särskild satsning på målgruppen ungdomar 13-19 år.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Ett förändrat klimat kan göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare. Händelser i omvärlden kan ge brist på vissa livsmedel. Störningar i viktiga it-system kan påverka elförsörjningen. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig:

 • Värmen försvinner.
 • Det blir svårt att laga och förvara mat.
 • Mat och andra varor kan ta slut i affärerna.
 • Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten.
 • Det går inte att tanka.
 • Betalkort och bankomater fungerar inte.
 • Mobilnät och internet fungerar inte.
 • Kollektivtrafik och andra transporter står stilla.
 • Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning.

Tänk igenom hur du och personer i din närhet kan klara en situation när samhällets normala service och tjänster inte fungerar som vanligt.

Din krisberedskap

Kommunen ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga.

Tips för din hemberedskap

Fundera på vilka risker som kan påverka dig i ditt närområde. Bor du i ett område som är känsligt för skred eller översvämning? Finns det någon farlig industri eller något annat i din närhet som kan vara bra att känna till?

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Innehållet i broschyren tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.
Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer.

Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här.
Regeringen ser att satsningen är nödvändig för att alla som bor i Sverige ska bli bättre förberedda på att hantera allvarliga händelser både i fredstid och i värsta fall krig.

Borschyren "Om krisen eller kriget kommer" i PDFlänk till annan webbplats


Vad har Stenungsunds kommun för beredskap i händelse av krig eller kris?

Stenungsunds kommun har en central krisledning som utbildas och övas enligt plan och samverkan sker kontinuerligt med andra myndigheter och aktörer för att upprätthålla en god beredskapsförmåga i händelse av kris eller krig. Arbete pågår gällande civilt försvar som ingår i det nationella totalförsvaret (militär- och civilt försvar).

Har Stenungsunds kommun tagit fram ett underlag som visar vilka risker som kan påverka mig?

Ja, det finns ett dokument framtaget - Risk och sårbarhetsanalys Stenungsunds kommun 2015.

Var vaksam mot falsk information

Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja.

Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk:

 • Är det fakta eller åsikter?
 • Vad är syftet med informationen?
 • Vem är avsändaren?
 • Är källan trovärdig?
 • Finns informationen någon annanstans?
 • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?
 • Sök information - du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst.
 • Tro inte på rykten - använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.
 • Sprid inte rykten - verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.

Vilka kanaler använder Stenungsunds kommun för att kommunicera med sina medborgare?

Stenungsunds kommun använder kommunens hemsida www.stenungsund.se som officiell informationskanal men även Stenungsunds kommuns Facebook-sida och Twitter kan användas som förstärkning av informationsflöde.

Vill man veta mer inom området så hänvisar vi till SÄPO (Säkerhetspolisens årsbok 2017) och FRA’s (Årsrapport 2017) hemsidor.

Vid terrorattentat

Terrorattentat kan riktas mot enskilda personer eller grupper, mot allmänheten eller mot samhällsviktiga funktioner som elförsörjning eller transportsystem. Även om ett terrorattentat kan utföras på olika sätt och på olika platser så finns det några råd som kan gälla i de flesta situationer:

 • Sätt dig själv i säkerhet och undvik folksamlingar.
 • Larma polisen via 112 och meddela om du ser något viktigt.
 • Varna dem som befinner sig i fara och hjälp dem som behöver.
 • Sätt mobilen på ljudlöst och ring inte till någon som kan befinna sig i riskområdet. Mobilsignalen kan röja en person som gömmer sig.
 • Ring inte med mobilen om du inte måste. Blir nätet överbelastat kan det bli svårt för livsviktiga samtal att komma fram.
 • Följ polisens, räddningstjänstens och myndigheternas uppmaningar.
 • Dela inte obekräftad information på nätet eller på något annat sätt.

Finns det ett terrorhot mot Stenungsunds kommun?

Man kan aldrig utesluta ett terrorhot men att det i första hand skulle riktas mot Stenungsund är mindre sannolikt. Men detta kan man aldrig veta eller utesluta. 

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Dennis Salenborn
0303-73 85 01
dennis.salenborn@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-05-02