Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Reservkraft

Vid ett långvarigt elavbrott i hela Stenungsund eller i regionen kommer reservkraften att ge värmeförsörjning till samhällsviktig verksamhet i centralorten.

Det kommer att finnas värmestugor för kommuninvånarna och värme i bostäderna för de mest sårbara grupperna av äldre och handikappade. Lokaler för ledningsfunktioner kommer att vara säkrade. Åtgärden har full nytta även i ett beredskapsläge, men de kommer inte att vara tillräckliga. I ett sådant läge måste tillgång till fler lokaler, bland annat skolor, säkras. Med det finns då en omställningstid så att kompletterande åtgärder kan vidtas.

Kommunen har ansvar att säkra funktionen av samhällsviktig verksamhet med kommunalteknisk försörjning. Detta ger förutsättningar att hantera händelser i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Dennis Salenborn
0303-73 85 01
dennis.salenborn@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-08-02