Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Filmer om hur du klarar dig i 72 timmar

I filmerna nedan visar armbryterskan Heidi Andersson enkla tips för hur du kan skaffa hemberedskap för ditt hushåll inom områdena kommunikation, mat, värme och vatten. Filmerna är utgivna av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Film Hemberedskap kommunikation

Film Hemberedskap mat

Film Hemberedskap värme

Film Hemberedskap vatten

Filmen "Om krisen kommer"

Filmen visar hur en familj i en lägenhet drabbas av ett långt elavbrott. Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

Senast uppdaterad 2020-04-06