Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. I Stenungsund finns 113 skyddsrum.

Respektive fastighetsägare har ansvaret att underhålla skyddsrummen och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kontrollerar att skyddsrummen vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Du kan läsa mer om skyddsrum på MSB:s hemsida:

Information om skyddsrumlänk till annan webbplats

Var finns närmaste skyddsrum?

På MSB:s hemsida finns en karta där du kan hitta de närmaste skyddsrummen där du bor:

Skyddsrumskartalänk till annan webbplats

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Dennis Salenborn
0303-73 85 01
dennis.salenborn@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-08-02