Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Totalförsvar och civilt försvar

Totalförsvaret består av alla oss som är samhället. Militära och civila, offentliga, privata och frivilliga organisationer och privatpersoner.

Den civila delen av totalförsvaret är den delen som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap.

Det civila försvarets fokus

  • Värna civilbefolkningen.
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg.
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Höjd beredskap

Vi som kommun förbereder oss för att kunna driva viktig verksamhet under höjd beredskap.

Öva för att stärka motståndskraften

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Stenungsunds kommun deltar i övningsmomentet regional samverkan. Under övningen ställs vi inför olika händelser där vi bland annat får diskutera beslutsfattande, planering och prioritering av samhällsviktig verksamhet, kommunikation med allmänheten och samverkan med andra samhällsaktörer.

Övningen är en möjlighet för oss att höja kunskapen om vår roll i totalförsvaret och kommer att utveckla vår förmåga ytterligare. Övningen ska bidra till att vi uppfyller kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020.

Fokus för civilt försvar 2018–2020

  • Stärka säkerhetsskyddet
  • Höja kompetensen när det gäller totalförsvar
  • Ta fram planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap

Mer information om totalförsvar och civilt försvar

Civilt försvar (Länsstyrelsens webbplats)länk till annan webbplats

Totalförsvarsövningen 2020 (Länsstyrelsens webbplats)länk till annan webbplats

Den enskildes roll i totalförsvaret (Din säkerhets webbplats, en del av MSB)länk till annan webbplats


Kontakt

Säkerhetssamordnare

Dennis Salenborn
0303-73 85 01
dennis.salenborn@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-03-31