Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Trygga arbetsplatser

Stenungsunds kommuns mål är att skapa en säker och trygg kommun. Kommunen ska arbeta för att alla människor som bor, verkar eller vistas i kommunen ska ha en säker och trygg miljö.

Arbetsmiljöfrågor på Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor som rapporteras in i kommunens skade- och tillbudsrapporteringssystem. Chefer, handläggare och skyddsombud tilldelas informationen och bedömer därefter vilka eventuella åtgärder som behöver göras. Att skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen bidrar till en god säkerhetskultur som kommer till nytta både i vardagen och vid allvarligare händelser.

Arbeta förebyggande mot hot och våld

Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot och våldssituationer undvikas helt och mildra de negativa effekterna av en riskfylld situation både för individen som har drabbats och för den övriga arbetsorganisationen.

Det är viktigt att alla medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och vem man ska vända sig till med frågor om hot och våld.

Även om arbetsgivaren alltid har huvudansvaret för dessa frågor ska arbetstagare och skyddsombud tillsammans med arbetsgivaren arbeta förebyggande mot ohälsa orsakat av hot och våld.

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Dennis Salenborn
0303-73 85 01
dennis.salenborn@stenungsund.se

Brott och ANTD-samordnare

Stefan Persson
0303-73 87 24
stefan.persson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-04-06