Stenungsunds kommunvapen
Sotare vid skorsten

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning sker främst för att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Bränder i bostadshus uppstår oftast på grund av brister i eldstäder och skorstenar.

Mer information om sotning och brandskyddskontroll och kontaktuppgifter hittar du på Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds hemsida:

Sotning och brandskyddskontroll på Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds hemsidalänk till annan webbplats

Avgifter sotning

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du ladda ner taxorna:

Taxa för sotningPDF

Taxa för brandskyddskontrollPDF

De kan också beställas på telefon 0303-73 81 05.

Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2017-03-21