Stenungsunds kommunvapen
Cykelvägen mellan Jörlanda och Stora Höga

Cykelvägen mellan Jörlanda och Stora Höga

Cykla i Stenungsund

Cykelreseplanerare

Med reseplaneraren hittar du din bästa resa och väljer de cykelsätt som passar dig. Planera cykelresor inom Västra Götaland och stora delar av Halland. Sök i kartan med hjälp av flyttbara ikoner eller på adress. Med fingret drar du ikonerna till önskad start- och slutdestination. Din resa presenteras även i text och med höjdkurvor. I kartan visas cykelparkering, serviceplatser, pumpstationer, cykelvägar och lånecyklar Styr & Ställ i Göteborg.

Cykelreseplanerarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säker cykel

För att du ska cykla säkert finns vissa krav på din cykel, till exempel att du ska ha reflexer. Hos Trafikverket kan du läsa om hur en säker cykel ska se ut och vara utrustad.

Om säker cykel hos Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cykelplan

Kommunen har en cykelplan. Syftet är att stödja kommunen i arbetet med att bygga ut ett sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät. Planen ska fungera som ett underlag för beslut och prioritering av vilka gång- och cykelvägar som ska byggas ut. I planen finns också förslag på ny- och ombyggnader av gång- och cykelöverfarter.

CykelplanPDF

Synpunkter

Vi jobbar kontinuerligt med cykling och trafiksäkerhet inom kommunen, men fortfarande finns mycket att göra. Har du tips på cykelvägar som behöver lagas, kompletteras eller andra tankar om cykling tar vi gärna emot det.

Lämna synpunkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-18