Stenungsunds kommunvapen

Sandupptagning

Varje vår tar vi bort grus och sand som har använts vid halkbekämpning under vintern. Arbetet med att sopa gatorna sker i april-maj. Det kan variera från år till år beroende på väder.

Vi prioriterar de stora gång- och cykelvägarna.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-18